Kuopio City libraries are open with some restrictions. Self-service hours and mobile libraries are not in use due to safety reasons.

Send us your feedback!

Tämän lomakkeen tietoja käytetään asiakaspalautteen keräämistä varten. Asiakaspalaute käsitellään ja otetaan huomioon kirjaston toiminnan kehittämisessä. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen.